Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHodne, Ingrid Humstad
dc.date.accessioned2010-02-18T14:49:57Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationI: Perspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi, S. 219-232
dc.identifier.isbn978-82-7853-052-8
dc.identifier.issn0333-3760
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172125
dc.description.abstractHøsten 2006 ble det foretatt en spørreundersøkelse av musikkterapeuter som er utdannet og jobber i Norge. Undersøkelsen la grunnlaget for min masteroppgave som ble ferdigstilt våren 2007 (Hodne 2007). Formålet bak spørreundersøkelsen var å kartlegge profesjonsgruppen, med hovedvekt på opplysninger om musikkterapeutenes utdanning, arbeidsfelt og tilsettingsforhold. Utgangspunktet var blant annet et ønske om å kunne besvare noen av de spørsmålene man som student stiller seg om musikkterapeutene som profesjonsgruppe. Hvilke muligheter har vi som ferdigutdannete musikkterapeuter? Kan kunnskap om musikkterapeutenes utdanning, arbeidsfelt og tilsettingsforhold skape et klarere bilde av musikkterapeutene som profesjonsgruppe? I denne artikkelen vil jeg legge frem noen av undersøkelsens resultater, samt drøfte noen sider ved resultatenes betydning. Det betyr at jeg vil si noe om musikkterapeutenes utdanning og det musikkterapeutiske arbeidet i Norge, dessuten nevne noen faktorer ved musikkterapeutenes tilsettingsforhold. Av de 240 personene som fikk tilsendt mitt spørreskjema var det i alt 186 som besvarte skjemaet. Dette tilsier en svarprosent på 77,5 %, en svarprosent som kan vurderes som meget god.en
dc.format.extent70354 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen
dc.relation.ispartofPerspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi
dc.relation.ispartofseriesSkriftserie fra Senter for musikk og helse;1
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2008:3
dc.subjectmusikkterapien
dc.subjectprofesjonen
dc.subjectutdanningen
dc.titleMusikkterapeutene som profesjonsgruppe i Norgeen
dc.typeChapteren
dc.typePeer revieweden
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music therapy: 113en
dc.source.pagenumber219 - 232en
dc.source.volume2008en
dc.source.journalNMH-publikasjoneren
dc.source.issue3en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel