Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEggen, Anne Torø
dc.date.accessioned2012-02-29T14:41:27Z
dc.date.available2012-02-29T14:41:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationKapittel i boken: Musikk, helse, multifunksjonshemmingno_NO
dc.identifier.isbn978-82-7853-065-8
dc.identifier.issn0333-3760
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172251
dc.description.abstractArtikkelen skal handle om felles aktivitet som læringsarena i musikkterapi. Jeg spør meg hvordan felles aktivitet kan belyse ressursene hos det multifunksjonshemmede barnet, utvikle grunnleggende læreforutsetninger hos den multifunksjonshemmede elev, og drøfter hvilke konsekvenser dette kan få for musikkterapeutisk praksis. Dermed fokuseres følgende problemstilling: Hvordan bygge opp en læringsarena gjennom felles aktivitet? Jeg refererer både til generell læringsteori der man vektlegger den type læring som finner sted i nære relasjoner, fra utviklingspsykologi —og henter eksempel på musikkterapi-teori som omhandler både utvikling og læring. Jeg relaterer også disse perspektivene til hverandre. I denne sammenhengen vil jeg komme inn på musikkens rolle. Artikkelen drøfter videre om det synet på læring som her legges til grunn kan relateres til helse som subjektiv erfaring. Innledningsvis vil jeg gjøre rede for hva som menes med felles aktivitet. I den forbindelse har jeg hatt stort utbytte av å lese Per Lorentzens tanker om felles aktivitet. Deretter vil jeg presentere hvilket syn på læring jeg legger til grunn, før jeg kommer inn på læreforutsetninger og mediert læring. Videre presenteres hovedtrekkene i en undersøkelse jeg har gjort (Eggen 2006). Her ser jeg på hvordan «felles aktivitet» i musikkterapi kan utvikle læreforutsetninger og fremme helse hos elever med multifunksjonshemming. Avslutningsvis vil jeg skissere noen praktiske konsekvenser undersøkelsen kan få for det musikkterapeutiske arbeidetno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskoleno_NO
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2010:2
dc.relation.ispartofseriesSkriftserie fra Senter for musikk og helse;3
dc.subjectmusikkterapino_NO
dc.subjectfelles aktivitetno_NO
dc.subjectmultifunksjonshemningno_NO
dc.subjectelevno_NO
dc.subjectbarnno_NO
dc.titleFelles aktivitet som læringsarenano_NO
dc.typeChapterno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music therapy: 113no_NO
dc.source.pagenumberS. 55-72no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel