Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKalsnes, Signe
dc.date.accessioned2013-11-29T07:30:44Z
dc.date.available2013-12-01T00:04:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationI: Educating music teachers in the new millennium, s. 109-140no_NO
dc.identifier.isbn978-82-7853-075-7
dc.identifier.issn0333-3760
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172391
dc.description.abstractDen kulturelle skolesekken (DKS) gir muligheter for tettere sammenkobling mellom utøvende og pedagogisk virksomhet i stillingen som kulturskolelærer, der lærerens utøvende kompetanse kan ivaretas på ulike måter – gjennom kunstnerisk utøvelse, musikk- og kunstproduksjon og iscenesettelse av prosjekter der elevene i både grunnskole og kulturskole er utøvere. I OASE-prosjektet er det nettopp denne dobbelte kompetansen – den utøvende og den pedagogiske – som utfordres gjennom ulike formidlingssituasjoner – oaser – i et samarbeid mellom grunnskolen og kulturskolen og på grunnskolens arena. Denne artikkelen tar utgangspunkt i en studie om musikklærerstudenters praksis i OASE. Studien har et kombinert utdannings- og kulturpolitisk perspektiv, og fokuserer på studenters utvikling av musikklæreridentitet og profesjonsforståelse i spennet mellom undervisning i grunnskole og kulturskole og utøving og formidling av musikk til barn og ungdom. Artikkelen drøfter denne tematikken med utgangspunkt i følgende problemstilling: Hva skjer med musikklærerstudentenes utvikling av musikklæreridentitet og profesjonsforståelse i møte med OASE?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskoleno_NO
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2012:7
dc.subjectOASEno_NO
dc.subjectDen kulturelle skolesekkenno_NO
dc.subjectsamarbeidsprosjektno_NO
dc.subjectmusikklærerutdanningno_NO
dc.subjectmusikklæreridentitetno_NO
dc.subjectprofesjonsforståelseno_NO
dc.titleMusikklærerstudenters profesjonsutvikling i OASE. Et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole og kulturskole om lokal forankring av Den kulturelle skolesekkenno_NO
dc.typeChapterno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114no_NO
dc.source.pagenumberS. 109-140no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel