Show simple item record

dc.contributor.authorTuastad, Lars
dc.date.accessioned2017-06-10T09:28:33Z
dc.date.available2017-06-10T09:28:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationI: I transitt – mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern, s. 191-209nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-7853-217-1
dc.identifier.issn1893-3580
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445650
dc.description.abstractTemaet for denne teksten er ungdom sitt forhold til rus og førebygging. Teksten tar for seg refleksjonar hjå fem humanistiske konfirmantungdomar som deltok i eit fokusgruppeintervju i etterkant av eit rusførebyggjande konsertføredrag med rockebandet Gatens Evangelium. Problemformuleringa er: Korleis kan konsertføredrag nyttast som rusførebyggjande tiltak for konfirmantungdom? I følgje konfirmantungdomane fungerte konsertføredraget til Gatens Evangelium rusførebyggjande fordi musikk i kombinasjon med føredrag utgjorde ein unik funksjon, som romma det å vera eit sterkt ekspressivt uttrykk som samtidig skjerpa konsentrasjonen til tilhøyrarane. Dessutan understrekte ungdomane kor viktig det var å få eit innblikk i rusverda, og at dette vart formidla av brukarar med erfaringskompetanse på feltet. Refleksjonane til konfirmasjonsungdomane vert drøfta i lys av teori om konsertføredrag som musikkterapeutisk metode, samfunnsmusikkterapi og narrative perspektiv. I tillegg vert nokre relevante sider ved førebygging diskutert. Blant anna påpeikar teksten at om førebygging skal fungere, må den komme inn tidleg for å motverke marginalisering og utanforskap. Sett i lys av dette konkluderer teksten med at Gatens Evangelium sitt rusførebyggjande konsertføredrag kan vere eit veleigna førebyggjande tiltak for risikoutsette ungdomar. Nøkkelord: Ungdom, rus, førebygging, konsertføredrag, brukarperspektivnb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskole ; Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserie fra Senter for musikk og helse;9
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2016:4
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectrusnb_NO
dc.subjectførebyggingnb_NO
dc.subjectkonsertføredragnb_NO
dc.subjectbrukarperspektivnb_NO
dc.title”Til alle som har falt… en gang”. Erfaringar frå rusførebyggjande konsertføredrag for konfirmantungdomarnb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.pagenumberS. 191-209nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record