Show simple item record

dc.contributor.authorKvamme, Tone Sæther
dc.date.accessioned2018-06-26T11:42:05Z
dc.date.available2018-06-26T11:42:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationI: Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud, s. 137-148nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-7853-226-3 (interaktiv pdf)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503012
dc.description.abstractI denne teksten blir Ruuds musikkterapidefinisjon knyttet til målgruppen personer med demens. Omsorgsfilosofien Personsentrert omsorg presenteres, og musikkterapi samt Ruuds forskning/teori om musikk og identitet knyttes til denne. Musikkterapi presenteres som en måte å gi personsentrert omsorg på der musikken både kan tilby rammer, regulering og relasjon. Musikkens potensial som oppmerksomhetsfanger, strukturskaper og følelsesregulerer vektlegges. Musikkterapeutens muligheter og ansvar for å begrense hindringer for handlemuligheter på samfunnsnivå og i nærmiljø blir deretter drøftet. Her blir forhold som respekt for enkeltindividet, arbeid for klientenes rettigheter og deres mulighet for størst mulig grad av selvbestemmelse samt varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten som er nedfelt i yrkesetiske retningslinjer, spesielt trukket fram. Oppsummert sies det at musikkterapi er en personorientert tilnærming som kan muliggjøre tilgang til minner, følelser og personlig identitet. Musikkterapi kan også tilby rammer for aktivitet og mestring, emosjonell regulering og meningsfull relasjon. Individuelt tilpasset musikkterapi kan på denne måten gi personer med demens nye handlemuligheter. Musikkterapeuten kan også bidra til nye handlemuligheter for personer med demens på en mer indirekte måte, ved å arbeide for endring av verdier i samfunn og pleiekultur slik at respekt, ivaretakelse av rettigheter og selvbestemmelse for den enkelte øker. Nøkkelord: Demens, musikkterapi, handlemuligheter, personsentrert omsorg, kommunikasjonnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2017:4
dc.relation.ispartofseriesSkriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH);10
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjectmusikkterapinb_NO
dc.subjecthandlemuligheternb_NO
dc.subjectpersonsentrert omsorgnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.titleNye handlemuligheter med musikkterapi for personer med demensnb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113nb_NO
dc.source.pagenumberS. 137-148nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record