Velg et delarkiv for å bla i samlingene

Norges musikkhøgskole [784]
 • Bjørn Talén – en sanger og hans arv. En bio- / diskografi 

  Simonsen, Tore; Bjørkøy, Svein; Havrøy, Frank (NMH-publikasjoner;2022, Research report, 2022)
  En utøvende kunstner blir fort glemt. Før fonogrammenes tid lå dette i sakens natur – den utøvende kunst var flyktig og levde kun i tilhørernes minne. Men de kommersielle grammofonplatene fra 1900-tallets start var heller ...
 • Teksturer og klangfarger. Et analytisk perspektiv på min bruk av strykere i større jazzensambler 

  Hveem, David Sætre (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2022, Master thesis, 2022)
  Denne teksten hører sammen med fire komposisjoner for større jazzensembler skrevet underveis i mitt masterstudium, og forsøker å se musikken i et teksturanalytisk perspektiv. Analysene er vinklet mot tekstur og til dels ...
 • Kjenslene sitt språk – eit musisk blikk på tilvenningstida i barnehagen. Ei kvalitativ intervjustudie av det musiske som verktøy på ei småbarnsavdeling 

  Oftedal, Ane Bergliot Sandnes (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2021, Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgåva omhandlar korleis barnehagepersonale ved ei småbarnsavdeling nyttar musiske element i tilvenningstida i barnehagen. Den tek for seg følgande problemstilling: Korleis reflekterer barnehagepersonale kring ...
 • Undervisning av øving i instrumentalundervisning i kulturskolen 

  Rastau, Mary-Janine (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2021, Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven er en studie om hvordan instrumentallærere i kulturskolen underviser i øving for nybegynnere og viderekommende elever. Oppgaven inkluderer tidligere forskning om øving, samt teorier og ...
 • Oppskrift på fem høns 

  Abildgaard, Olav Andreas (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2022, Master thesis, 2022)
  Målet med prosjektet har vært å skape og ta i bruk en metode for komponering av musikk, hvor musikken har en tydelig musikalsk identitet. Metoden er basert på mine egne erfaringer som komponist og er i utgangspunktet tenkt ...

Vis flere