• Den røde bussen 

      Aagre, Greta (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
      Det jeg mener er det viktigste i denne historien, er hvordan vi beveget oss fra noe tilsynelatende isolert – et barn i sin egen verden – gjennom speiling og parallelt samspill, videre til turtaking, delt oppmerksomhet mot ...