• Om tilfeldigheter og valg 

      Bakken, Sissel Johanna (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
      I tilbakeblikk, som pensjonert musikkterapeut, slår det meg hvor stor betydning tilfeldighetene har hatt i livet mitt. Å ta valg. Legge planer. Være målrettet. Den frie vilje, evnen til å skjelne mellom godt og vondt. Ta ...