• Å lage ringer i vannet. Norges musikkhøgskoles engasjement i utviklingsprosjekter 

   Hanken, Ingrid Maria (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Mange norske høyere utdanningsinstitusjoner har vært og er involvert i ulike prosjekter i utviklingsland. Dette gjelder også Norges musikkhøgskole, som for tiden deltar i tre større prosjekter; ett i Georgia, ett i Øst-Afrika, ...
  • Creating a Ripple Effect. Higher music education institutions as agents for development 

   Hanken, Ingrid Maria (NMH-publikasjoner;2020:4, Chapter, 2020)
   Many higher education institutions in Norway have been and are still engaged in development projects. This is also the case for the Norwegian Academy of Music. We have participated in several projects through the years in ...
  • Kunsten å skrive en lærebok 

   Hanken, Ingrid Maria (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
   Mange musikkpedagoger i Skandinavia kjenner nok professor Geir Johansen først og fremst som lærebokforfatter. Musikkundervisningens didaktikk (Hanken og Johansen, 1998/2013) har stått på pensumlistene ved mange ...
  • The benefits of the master class. The masters’ perspective 

   Hanken, Ingrid Maria (NMH-publikasjoner;2011:2, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   The master class is well-known in Western classical music tradition. However, very little systematic research has been carried out to support the effectiveness of this particular way of teaching. Results from an interview ...