Show simple item record

dc.contributor.authorKalsnes, Signe
dc.date.accessioned2018-01-04T14:05:55Z
dc.date.available2018-01-04T14:05:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationI: Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver, s. 69-90nb_NO
dc.identifier.issn2535-4515
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475754
dc.descriptionFestskrift til Geir Johansennb_NO
dc.description.abstractFra å være et sangfag hvor målet var å bibringe «Christelig oplysning» til elevene, har vi sett at vi i norsk skole har utviklet et musikkfag som har fått stadig flere begrunnelser og blitt utformet på stadig mer mangfoldig vis. Både Normalplanen av 1939 og Forsøksplanen fra 1960 hadde hovedfokus på oppdragelse til varig musikkglede og på musikkens oppdragende og dannende verdi, samtidig som de sosiale sidene ved musikken og dens nytteverdi også var tydelig understreket. Etter navneskiftet fra «sang» til «musikk» i 1960, har vi sett en utvikling der faget både skulle legge grunnlaget for elevenes innlevelse i musikken som kunstform, og for deres skapende og kunstnerisk utfoldelse. Samtidig har faget skullet bidra til trivsel og sosialisering, til at musikkaktiviteter og musikalsk innhold ble integrert i skolens øvrige fag, og til at ungdommen utviklet så gode musikalske ferdigheter at de også kunne delta i musisering utenfor skolen. I M74 så vi tydelig hvordan musikk fremsto som et musisk fag der dramatisering og bevegelse til musikk bidro til utvidelse av det faglige innholdet, og med M87 møter vi musikk som kritisk fag der musikken ses i en sosiologisk kontekst, og der den også tillegges en identitetsdannende funksjon. Diskusjonene på 80-tallet – om hvorvidt musikk burde opphøre som eget fag i grunnskolen og isteden inngå som aktivitet i alle skolens fag, eller beholde sin fagstatus og utvikle seg på musikkens egne premisser – forteller oss hvordan musikkfaget har utgjort et spenningsfelt mellom ulike legitimeringer og begrunnelser. Med L97 ble elevenes egen komponering et eget hovedområde i faget, og planen utvidet forståelsen av hva som kunne betraktes som musikk. I K06 knyttes både lyttingen, musiseringen og komponeringen tett opp til elevenes evne til musikkopplevelse. Til tross for musikkens mange og til dels motstridende funksjoner, er musikkfaget i K06 tuftet på en forståelse om at det å utvikle elevenes opplevelsesevne, følelseskunnskap og musikalske stemthet handler om å øve seg i å lytte, utøve og skape, og at målet for øvingen er musikkopplevelsen som eksistensiell erfaring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesUtdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2017:10
dc.subjectlæreplanernb_NO
dc.subjectsangfagetnb_NO
dc.subjectmusikkfagetnb_NO
dc.titleMusikkfaget i grunnskolen – fra salmesang til musikkopplevelse som eksistensiell erfaringnb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114nb_NO
dc.source.pagenumberS. 69-90nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record