Show simple item record

dc.contributor.authorVist, Torill
dc.date.accessioned2018-01-04T14:25:17Z
dc.date.available2018-01-04T14:25:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationI: Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver, s. 141-151nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-7853-239-3 (pdf)
dc.identifier.issn2535-4515
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475768
dc.descriptionFestskrift til Geir Johansennb_NO
dc.description.abstractI denne artikkelen setter forfatteren søkelyset på hva slags fag musikk kan være. Med utgangspunkt i læreboken Musikkundervisningens didaktikk (Hanken & Johansen, 1998, 2013). I dette temaet viser de til Nielsen (1994) som sin primære inspirasjon, og det preger også denne teksten, men det er først og fremst Hanken & Johansens inndeling som brukes her. Siden inndelingen stort sett er den samme i begge utgavene (1998; 2013), bruker jeg sitater og formuleringer fra Hanken & Johansen (1998) når jeg nå spør: Hva slags fag er musikk – i barnehagen? Notatene i margen på mitt eksemplar av bokas førsteutgave avslører at det ikke er første gang jeg har bladd tilbake til disse læreboksidene, heller ikke i forskningsøyemed. Men det er første gangen jeg ser sidene i møte med barnehagediskursen, og når jeg velger det denne gangen, er det ikke bare fordi barnehagediskursen preger min arbeidsdag: Vi trenger å forankre barnehagens musikkaktivitet tydeligere i tradisjonell musikkpedagogisk grunnlagstenkning og kjerneteori – og å reflektere rundt faget innenfor en musikkpedagogisk diskurs, ikke bare barnehagediskursen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesUtdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2017:10
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectmusikkfagetnb_NO
dc.titleHva slags fag er musikk – i barnehagen?nb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114nb_NO
dc.source.pagenumberS. 141-151nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record