• Band, samspillgrupper : om metoder, innhold og mål 

   Erdal, Hovden; Dyblie, Liv Kerstin (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Band og samspillgrupper er en viktig del av musikkterapeutens arbeid. Etter hvert er vi mange som jobber innenfor dette området. Vår erfaring med band og samspillgrupper er fra voksenopplæringen. Våren 1999 skrev vi ...
  • Den røde bussen 

   Aagre, Greta (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Det jeg mener er det viktigste i denne historien, er hvordan vi beveget oss fra noe tilsynelatende isolert – et barn i sin egen verden – gjennom speiling og parallelt samspill, videre til turtaking, delt oppmerksomhet mot ...
  • "Getting into the groove" : en diskusjon om groove og musikkterapi 

   Hanssen, Henning Brøvig (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2011, Master thesis, 2011-10-12)
   I denne oppgaven ønsker jeg å belyse et bestemt aspekt ved opplevelsen av å musisere – opplevelsen av ”å groove” sammen. Jeg vil se nærmere på fenomenet ”groove” og drøfte hvordan groove og groove-opplevelser kan knyttes ...
  • Hvorfor slutter elevene i musikkskolen? En beskrivelse av ulike forhold i og utenfor musikkskolen 

   Kalsnes, Signe (Norges musikkhøgskole. Hovedoppgave. Musikkpedagogikk;1984, Master thesis, 2015-09-29)
   Jeg valgte å gjøre en statistisk undersøkelse for å finne ut noe om årsakene til at elevene slutter i de kommunale musikkskolene, og for å belyse positive og negative sider ved den pedagogiske virksomheten i musikkskolen ...
  • Lek og samhandling med et barn med autisme 

   Nettum, Lena Brennskag (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Oscar var to og et halvt år og gikk i barnehage. Han ble beskrevet som en glad og fornøyd gutt, aktiv og nysgjerrig, men som i liten grad var i samspill med de andre barna. Han var vandrende og søkende, med lite blikkontakt ...
  • Musikalsk improvisasjon, samspill, kommunikasjon og språk 

   Tønsberg, Gro Hallan; Hauge, Tonhild Strand (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Hva vil det si å realisere samspill og kommunikasjon i musikkterapeutisk sammenheng? Hvordan kan slike samværsformer se ut i virkeligheten? Som musikkterapeuter er vi musikere, og vi har gjennom et profesjonsstudium utviklet ...
  • Pauline spiller blues. Musikkterapi som pedagogisk metode i skolen 

   Obrestad, Jarle (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Jeg overtok timene med Pauline høsten 2015. Som musikkterapeut er jeg utdannet innen en faglig tradisjon som baserte seg på Nordoff og Robbins sin improvisatoriske metode Creative music therapy (1977) og Tom Næss sin variant ...
  • Samspill, sang og trygge bånd. En gruppe førstegangsmødres opplevelser av et musikkterapitilbud på helsestasjonen sammen med barna sine 

   Gaden, Tora Söderström (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2015, Master thesis, 2016-02-18)
   Sammendrag - - Denne masteroppgaven utforsker ni førstegangsmødres opplevelser av å delta i musikkterapigruppe på helsestasjonen sammen med spedbarna sine. Verken mødre eller spedbarn tilhørte risikogrupper. Hovedmålsetting ...
  • Ungdom, samspel og komponering 

   Fugle, Gunn Karoline (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   I det følgjande vil det bli presentert eit musikkterapeutisk arbeid med ungdom med samansette vanskar og store belastningar i livet. Spørsmålet om terapi for denne gruppa er ikkje kva intervensjon som er utviklande, men ...
  • Vanjas sang 

   Mortensen, Bente Mari; Nilsen, Venja Ruud (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Historien bak sangen "Vanjas sang" startet i 1991 og den utvikler seg fremdeles videre, selv om den kvinnen som er opphavet til historien døde i 2015. Historien handler om den kvinnen som ble utgangspunktet for det etter ...
  • Video som observasjons- og analyseverktøy: Å se med «mikroskop» 

   Galaasen, Signe Marie (NMH-publikasjoner;2010:2, Chapter; Peer reviewed, 2010)
   Denne teksten handler om bruk av video for å observere samspill i musikkterapi mellom nære voksne og barn med multifunksjonshemminger. I første del av artikkelen diskuteres video som redskap i analyse og observasjon, samt ...