• Barn, musik och hälsa. Om självutveckling och känslohantering 

   Wrangsjö, Björn; Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;5, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   Music has a value in itself. However, the value and meaning of music is not simply limited to an inherent human aesthetic means of expression or a modality of experience. Music is also well documented in therapy and can ...
  • The Bonny method of guided imagery and music (BMGIM) 

   Trondalen, Gro; Overland, Solveig (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Innen musikkterapeutisk arbeid finnes det to hovedretninger. Den ene innfallsvinkelen bygger på aktiv musikkutøvelse, mens den andre retningen er knyttet til musikklytting. Innenfor en slik musikklyttende (reseptiv) ...
  • Dialogue on Intersubjectivity: Interview with Stein Bråten and Colwyn Trevarthen 

   Stensæth, Karette; Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;5, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   It is a sunny afternoon at Holmen Fjord hotel in Asker, outside Oslo. Stein Bråten and Colwyn Trevarthen, two international Nestors and authorities within infancy and communication research, are invited to a luncheon, ...
  • Forord - Når musikk betyr noe 

   Knudsen, Jan Sverre; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Others, 2014)
   ------- Bidragene til denne boka er skrevet av forskere fra en rekke ulike felt: populærmusikkstudier, litteraturvitenskap, religionsvitenskap, musikk og helse (musikkterapi) og medievitenskap. Felles for dem alle er at ...
  • Musical performance as health promotion : a musician's narrative 

   Trondalen, Gro (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   I will present an interview with an internationally renowned musician whom I address via the pseudonym Rose. Our discussion revolved around one main question: How has your musical life story evolved throughout your career ...
  • Musikere, identitet og helse: Musikklytting som identitetsstyrkende handling 

   Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2011:3, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   Musikere har mange og varierte oppgaver i samfunnet i dag, og musikkinstitusjoner har et særlig ansvar for å utdanne musikere rustet for disse arbeidsoppgavene. Dagens virkelighet for musikere er krevende både på et faglig ...
  • Musikkterapi : et relasjonelt perspektiv 

   Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2008:3, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten fokuserer et relasjonelt perspektiv, og søker å utforske en slik teoretisk ramme i møte med musikkterapeutiske prosesser. 2 Det relasjonelle synet som presenteres i denne teksten er inspirert av fenomenologisk ...
  • Musikkterapi som anerkjennelse. En mor-barn gruppe innenfor rammen av barnevernet 

   Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Denne teksten presenterer et musikkterapiprosjekt ved et mødrehjem innenfor rammen av barnevernet. Mødre og barn (2–4 år) deltok i en musikkterapigruppe i 4 måneder. Målet for prosjektet var å prøve ut musikk som virkemiddel ...
  • Soundscapes. Et norsk musikkprogram i musikkklyttemetoden The Bonny Method of Guided Imagery and Music 

   Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Denne teksten tar utgangspunkt i lyttemetoden The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM), som kan kalles «Ledsaget musikkreise» på norsk. Et lytteprogram med kun norsk musikk—Soundscapes—blir beskrevet og ...
  • "Stemmene vil alltid leve": Låtskriving som helseressurs etter 22. juli 

   Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Denne teksten tar for seg låtskriving som helseressurs. Teksten presenterer intervjuer med tre kvinner som skrev egne låter som en respons på den mørke fredagen i Norges historie, 22. juli 2011. Mennesker trøstes, æres og ...