Now showing items 144-163 of 390

  • KAMP- i Libanon. Prosjektpraksis i Kandidatstudiet for musikkpedagogikk (KAMP) ved NMH 

   Storsve, Vegar R.; Danielsen, Brit Ågot Brøske Danielsen (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Siden 2005 har studenter fra Kandidatstudiet i musikkpedagogikk (KAMP) ved Norges musikkhøgskole deltatt i et praksisprosjekt i Libanon. Praksisen i Libanon består av tre hoveddeler: musikkundervisning med barn og unge i ...
  • "Kan kråka komme?" Musikkterapi i møte med livstruende sykdom og palliativ omsorg 

   Noer, Marte Lie (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Når et barn kommer til avdelingen, er det barnet som et medlem i familien som kommer. Familien blir mitt arbeidsfelt. Intensjonen er å bringe det inn i samspillet som kan styrke familiens resiliens og skape et kreativt rom ...
  • Kan stemmeskam overvinnes? Om helsefremmende aspekter ved profesjonelle sangeres identitetsarbeid 

   Schei, Tiri Bergesen (NMH-publikasjoner;2011:3, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   Hvorfor snakkes det så lite om skam om i forbindelse med sang og utøving? Dette spørsmålet har fulgt meg gjennom min egen yrkesutøvelse som sanger, sangpedagog, musikklærer og etter hvert akademiker, og det er også temaet ...
  • Kantoren – en «hemmelig» musikkpedagog? Kirkemusikeres tanker om musikkopplæring i en religionspedagogisk kontekst 

   Strauman, Ragnhild (NMH-publikasjoner;2021:2, Chapter; Peer reviewed, 2021)
   Approaching an arena not necessarily associated with music education, Ragnhild Strauman asks whether the average church musician or organist could be understood as a “hidden” music educator. Her exploration considers ...
  • Keeping it real: addressing authenticity in classroom popular music pedagogy 

   Ojala, Aleksi; Väkevä, Lauri (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 16, Chapter; Peer reviewed, 2015-12)
   ABSTRACT This article provides theoretical understanding for a development project that is reported in a separately published item. We discuss the implications of authenticity in music pedagogy, especially as regards ...
  • Konsert med spedbarn som målgruppe 

   Valberg, Tony (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Vi har fått et ganske uvanlig oppdrag; å lage en konsert for spedbarn. Komponisten Eivind Buene har ansvaret for det klingende materiale, multimediakunstneren Boya Bøckmann for det visuelle. Bjørn K. Nielssen skal skape ...
  • Kreativ musikkverkstad – ein arena for profesjonell utvikling i barnevernspedagogutdanninga? 

   Fuglestad, Svein (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   I denne teksten vil eg diskutera valfaget Kreativ musikkverkstad i barnevernspedagogutdanninga ved Høgskulen i Oslo og Akershus. Med utgangspunkt i nokre teoretiske perspektiv og ei studentundersøking gjort hausten 2014 ...
  • Kreativitet som glidande diskurs: Berättelser om Biophilia Educational Project 

   Björck, Cecilia (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
   ABSTRACT - Creativity as a sliding discourse: Stories about the Biophilia Educational Project. - In 2014, the three-year-long Biophilia Educational Project was initiated by the Icelandic artist Björk Guðmundsdóttir. The ...
  • Kroppen i musikkpedagogikken 

   Christophersen, Catharina (NMH-publikasjoner;2005:1, Chapter; Peer reviewed, 2005)
   I denne artikkelen har jeg prøvd å vise at kroppen i varierende grad løftes fram og fokuseres i vår hjemlige musikkpedagogiske forskning. Kroppens tilstedeværelse i forskningen kan derfor med Merleau-Pontys ord beskrives ...
  • Kroppslig samspill i musikkterapi 

   Johansson, Kjersti (NMH-publikasjoner;2010:2, Chapter; Peer reviewed, 2010)
   Kroppslige uttrykk står sentralt i samhandling med mennesker med multifunksjonshemming. I musikkterapi møtes man og samhandler man gjennom musikk, men også gjennom mimikk, bevegelse og berøring. Den kroppslige samhandlingen ...
  • Kroppsliga representationer för musikaliskt meningsskapande i sångundervisning 

   Sandberg-Jurström, Ragnhild (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 17, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   ABSTRACT -- Bodily representations of musical meaning making in singing lessons. This article concerns singing education in folk music, Western classical tradition, and improvised music in a music teacher education ...
  • Kulehull i pianoet. Et essay om musikken på Utøya - om fellesskap - og om nye farger 

   Havrøy, Frank (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Mine minner fra Utøya er sentrert rundt musikk. Det var musikken som dro meg ut dit, år etter år. Musikken som tonsatte alt som skjedde der. Vi visste ikke alltid hvem som skulle tale, ei heller hva som skulle debatteres, ...
  • Kulturen som brobygger og arena for livsutfoldelse. Erfaringer fra et musikkprosjekt i en flyktningleir i Libanon 

   Storsve, Vegar (NMH-publikasjoner;2012:7, Chapter, 2012)
   Erfaringer fra et musikkprosjekt i en flyktningleir i Libanon. Musikk har mange verdier som alle barn bør få nyte godt av. Ved å dele kompetanse med musikere, lærere, sosialarbeidere og organisasjonsledere i palestinske ...
  • Kulturskolelæreres kunnskapsgrunnlag, illustrert ved instrumentallærerne 

   Waagen, Wenche (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 17, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   ABSTRACT -- The different types of knowledge included in the professional practice of instrumental teachers in the School of arts. This essay will shed light on how different types of knowledge are included in the ...
  • Kunsten å skrive en lærebok 

   Hanken, Ingrid Maria (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
   Mange musikkpedagoger i Skandinavia kjenner nok professor Geir Johansen først og fremst som lærebokforfatter. Musikkundervisningens didaktikk (Hanken og Johansen, 1998/2013) har stått på pensumlistene ved mange ...
  • Kva kan musikkterpi vere? 

   Stige, Brynjulf (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Even Ruuds bok Hva er musikkterapi? kom ut i 1980, midt i ei brytningstid for norsk musikkterapi. Ei toårig vidareutdanning i musikkterapi var nettopp etablert ved Østlandets Musikkonservatorium. Spørsmålet om kva musikkterapi ...
  • La oss snakke om kvalitet. Et forsøk 

   Varkøy, Øivind (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Jeg har alltid hatt problemer med forestillinger om at kvalitet kun er noe hver enkelt av oss tillegger fenomenene i verden, at «kunstnerisk kvalitet» er noe som noen tillegger musikk fordi de har makt til å gjøre det (jf. ...
  • Learning from musicians better than me. The practice of copying from recordings in jazz students’ instrumental practise 

   Johansen, Guro Gravem (NMH-publikasjoner;2013:10, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   The article gives an account of the practice of copying from recordings, as a part of jazz students’ instrumental practise. The article is based on a PhD thesis, which was designed as a qualitative interview study with ...
  • Learning strategies in ear training 

   Blix, Hilde Synnøve (NMH-publikasjoner;2013:10, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   The purpose of this article is to discuss learning strategies in ear training, and the aim is to explore how focusing on the ways the students learn can provide valuable information about learning and teaching ear training. ...
  • Learning to reflect: Enhancing instrumental music education students’ practice through reflective journals 

   Kruse-Weber, Silke; Sari, Timea (NMH-publikasjoner;2019:7, Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Abstract - Conservatoire students are required to spend substantial amounts of time engaged in instrumental practice to improve efficiency. However, students often lack self-regulation skills to optimise their practice ...