Now showing items 21-40 of 390

  • Nevrobiologisk grunnlag for musikkterapi 

   Borchgrevink, Hans (Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Mange som er kandidater for musikkterapi har redusert funksjonsevne på grunn av en eller annen form for hjernefunksjonssvikt. Kunnskap om hjernen er derfor nødvendig for å vurdere personens funksjonsprofil (funksjonsevne ...
  • Den gang da, akkurat nå og litt til ... 

   Kristiansen, Frode Aass; Dæhli, Silje Ulvevadet (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Band, samspillgrupper : om metoder, innhold og mål 

   Erdal, Hovden; Dyblie, Liv Kerstin (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Band og samspillgrupper er en viktig del av musikkterapeutens arbeid. Etter hvert er vi mange som jobber innenfor dette området. Vår erfaring med band og samspillgrupper er fra voksenopplæringen. Våren 1999 skrev vi ...
  • Å bruke tiden, hva betyr egentlig det? : tid og relasjon, et intersubjektivt perspektiv 

   Johns, Unni Tanum (NMH-publikasjoner;2008:3, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten vil fokusere på betydningen av aspekter ved tid i den terapeutiske relasjonen. I løpet av terapiprosesser med barn og unge mennesker har aspekter ved tid dukket frem i form av utsagn, handlinger og opplevelser ...
  • Musikkterapi som kjær-leik : eit karnevalsk skråblikk på forholdet mellom fenomen som leik og musikkterapeutisk improvisasjon 

   Stensæth, Karette (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten er ei grunnlagsfilosofisk drøfting som har som mål å avtyde mi kjensle av slektskap mellom leiken og musikkterapeutisk improvisasjon, ei kjensle som har vakse fram på to måtar: Den eine har med min erfaringsbakgrunn ...
  • Musikalsk improvisasjon, samspill, kommunikasjon og språk 

   Tønsberg, Gro Hallan; Hauge, Tonhild Strand (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Hva vil det si å realisere samspill og kommunikasjon i musikkterapeutisk sammenheng? Hvordan kan slike samværsformer se ut i virkeligheten? Som musikkterapeuter er vi musikere, og vi har gjennom et profesjonsstudium utviklet ...
  • Samfunnsmusikkterapi : mellom kvardag og klinikk 

   Stige, Brynjulf (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Uttrykket samfunnsmusikkterapi er relativt nytt i den norske musikkterapilitteraturen, medan den tilsvarande engelske termen community music therapy har vore brukt i den amerikanske litteraturen sidan 1960-talet. Etter eit ...
  • Musikkterapeuten som veileder for annet fagpersonale 

   Sæther, Rigmor (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Som praktiserende musikkterapeut på 1980 og -90 tallet opplevde jeg som mange andre yrkesutøvere det Skagen (2004) kaller en storstilt veiledningsekspansjon innen yrkeslivet. Veiledning av annet fagpersonale ble etter hvert ...
  • En ressursorientert musikkterapi 

   Rolvsjord, Randi (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Å utforske hva et ressursorientert perspektiv på musikkterapi kan innebære for arbeid innenfor psykisk helse og omsorg har vært fokus for min forskning de siste årene. Jeg har gjort en kvalitativ forskningsstudie basert ...
  • Norsk musikkterapi på 1980- og 90-tallet : en banebrytende periode 

   Almås, Bente (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Dagens mangfold av arenaer for musikkterapeuter i Norge er nok et resultat av at fagmiljøet har hatt en kontinuerlig diskusjon om musikkterapeutens rolle i samfunnet siden begynnelsen av 80-tallet. Virksomheten jeg har ...
  • Syng ordene : der talen ikke strekker til 

   Einbu, Torun (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I møter med kommunikasjonshemmede mennesker har jeg sett hvordan musikk kan påvirke både non-verbal og verbal uttrykksevne. Disse møtene har ført meg videre i et ønske om å finne mer ut av sammenhenger mellom musikk og ...
  • Musikkterapi som læring i praksisfellesskap : en fortelling om et rockeband 

   Krüger, Viggo (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Den herværende teksten er basert på tre års arbeid som musikkterapeut sammen med en ungdom ved en ungdomskole. Det spesielle med hendelsene, som var grunnlaget for denne teksten var at rammene for spesialundervisningen som ...
  • Samtale med Bjørg Westby 

   Aftret, Kari (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Fra terapeutisk improvisasjon til samfunnsmusikkterapi 

   Næss, Tom; Ruud, Even (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Da musikkterapien slo rot i Norge på syttitallet, var det ikke minst med støtte og påvirkning fra musikkterapeutene Paul Nordoff og Clive Robbins. Med sin metode, klinisk improvisasjon, åpnet de opp for en helt ny musikalsk ...
  • Music therapy and early intervention from a caring perspective 

   Jonsdottir, Valgerdur (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   In the narrowest sense the term ’early intervention’ (EI) refers to what is done early in the life of a child to influence its developmental course. EI refers to children from birth to the age of six and their families. ...
  • Paul Nordoff og Clive Robbins i Norge 1968 - 1977 

   Næss, Tom (Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Dette historiske tilbakeblikket omfatter noen av de viktigste begivenhetene i norsk musikkterapihistorie på 60- og 70-tallet. På denne tiden hadde det legendariske musikkterapiteamet Paul Nordoff og Clive Robbins stor ...
  • Musikkterapiforskning : mellom praksis og akademia 

   Stige, Brynjulf (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Medan den amerikanske musikkterapiforskaren Ken Aigen (1991) har argumentert for metaforar som “indigenous theory” og “indigenous research paradigm”, utifrå eit fokus på musikkterapien sine røter i klinisk praksis, vil ...
  • Konsert med spedbarn som målgruppe 

   Valberg, Tony (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Vi har fått et ganske uvanlig oppdrag; å lage en konsert for spedbarn. Komponisten Eivind Buene har ansvaret for det klingende materiale, multimediakunstneren Boya Bøckmann for det visuelle. Bjørn K. Nielssen skal skape ...
  • Musikkterapi i praksis, praksis i musikkterapi : om praksislærerens rolle i musikkterapistudiet 

   Arnesen, Merete Tobiassen (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I dette kapitlet setter jeg fokus på praksisundervisningen i musikkterapistudiet. Det handler først om hva det er man lærer i faget praksis, som ofte betegnes som musikkterapeutens ”hovedinstrument”. Deretter sier jeg noe ...
  • Musikkterapeutene som profesjonsgruppe i Norge 

   Hodne, Ingrid Humstad (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Høsten 2006 ble det foretatt en spørreundersøkelse av musikkterapeuter som er utdannet og jobber i Norge. Undersøkelsen la grunnlaget for min masteroppgave som ble ferdigstilt våren 2007 (Hodne 2007). Formålet bak ...