• Øving i kulturskolen. En kritisk diskursanalyse av øving i kulturskolens musikkfag 

      Nilsen, Solveig Kongshavn (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2022, Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven handler om øving i kulturskolen. Formålet med studien er å undersøke hvordan øving fremstår for elevene i kulturskolens musikkfag. Studiens hovedproblemstilling er: Hvilke diskurser om øving finnes i ...