Now showing items 764-783 of 825

  • Ulike musikkfag? Et kritisk blikk på en god, gammel musikkdidaktisk øvelse 

   Vinge, John; Sætre, Jon Helge (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Å kategorisere og fremstille ulike «musikkfag», «musikkundervisningsfag» eller «musikkdidaktiske konsepsjoner» er en analytisk øvelse som lenge har engasjert musikkdidaktiske forskere og forfattere (se f.eks. Jank, 2005). ...
  • Undervisning av øving i instrumentalundervisning i kulturskolen 

   Rastau, Mary-Janine (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2021, Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven er en studie om hvordan instrumentallærere i kulturskolen underviser i øving for nybegynnere og viderekommende elever. Oppgaven inkluderer tidligere forskning om øving, samt teorier og ...
  • Undervisning i øving. Rapport 1 fra prosjekt ved Norges musikkhøgskole 

   Jørgensen, Harald (red.) (NMH-publikasjoner;2015:5, Non-fiction monograph, 2015)
   Øving er en vesentlig aktivitet for utøvende studenter, og som en del av utdanningen skal de veiledes om hvordan de kan øve med kvalitet. I denne rapporten vises noen resultater av prosjektet Undervisning i øving, et ...
  • Ungdom, samspel og komponering 

   Fugle, Gunn Karoline (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   I det følgjande vil det bli presentert eit musikkterapeutisk arbeid med ungdom med samansette vanskar og store belastningar i livet. Spørsmålet om terapi for denne gruppa er ikkje kva intervensjon som er utviklande, men ...
  • Unge jenter, musikklytting og psykisk helsevern 

   Skarpeid, Grete (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Mine pasienter er opptatt av musikklytting på mp3-spilleren. Jeg ønsker å møte pasienten gjennom å interessere meg for det hun lytter på mens hun sitter på venterommet på BUP, på vei til skolen, når hun er alene eller når ...
  • The use of human beings 

   Haugen, Bjørn Erik (Research report, 2022)
   Table of Content. - Foreword. - Chapter 1: Introduction. - Chapter 2: Method. - Chapter 3: Manifesto. - Chapter 4: Das kapitalistische Ausland. - Chapter 5: It takes all Kinds to make The World, Sir!. - Chapter 6: Zulou. ...
  • Using electronic and digital technologies in music therapy: the implications of gender and age for therapists and the people with whom they work 

   Magee, Wendy L. (Series from the Centre for Music and Health;8, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   This article is going to explore two important themes that have emerged in recent practice, theory and research relating to the use of digital and electronic music technologies in music therapy. Gender and age are of ...
  • Using socio-digital technology to enhance participation and creative engagement in a lower secondary music classroom 

   Juntunen, Marja-Leena (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
   ABSTRACT - This article examines a case study in which a music teacher experimented with the potential for fostering student participation and creative engagement through the use of tablets in a Finnish lower secondary ...
  • Ut av mørket og inn i rampelyset! En kvalitativ studie av musikkteater i en musikkterapeutisk kontekst for barn med autismespekterforstyrrelse. 

   Hernæs, Jon Steinmo (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2017, Master thesis, 2017)
   SAMMENDRAG Denne masteravhandlingen presenterer en studie som undersøker hvordan barn med autismespekterforstyrrelser opplever å delta i et musikkteater-prosjekt i en musikkterapeutisk kontekst. Hovedproblemformuleringen ...
  • Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver 

   Nielsen, Siw Graabræk; Varkøy, Øivind (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Book; Peer reviewed, 2017-12)
   Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver (Educational Research in Music: Perspectives from didaktik, sociology and philosophy) er første volum i en ny skriftserie fra Senter for ...
  • Vahad, tnen, tleti, arbaa! En studie om flerbruksarrangement i en flyktningleir. 

   Skrebergene, Simen (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2020, Master thesis, 2020)
   Sammendrag - Denne masteroppgaven utforsker undervisningskonseptet flerbruksarrangement og hvordan dette brukes musikkaktiviteter i en flyktningleir. Flerbruksarrangement har blitt brukt som arbeidsform og videreutviklet ...
  • Valdresspel in North America: Illuminating an emigrant Hardanger fiddle tradition 

   Ellestad, Laura (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne;2014, Master thesis, 2014-09-30)
   This paper will attempt to examine and interpret the music and activities of five of the foremost emigrant Hardanger fiddlers from the Valdres district in Norway: Arne Steinsrud (1799-­‐1878), Bendik i Nø’n (1827-­‐1882), ...
  • Valg av repertoar i sangundervisninga i videregående skole. Et bevisst eller bevisstløst valg .... 

   Moe, Tove Midtbø (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2019, Master thesis, 2019)
   Sammendrag. - Temaet for denne masteroppgava er valg av repertoar innenfor studieretning for Musikk, dans og drama, og det er videre tatt utgangspunkt i hovedinstrumentundervisninga i fagene Musikk, IKS1 og IKS2. Studiens ...
  • Value changes in Norwegian music education: From increased acceptance of rock to a reduced status for classical music? 

   Tønsberg, Knut (NMH-publikasjoner;2013:1, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   This article is based on a research project with the purpose of studying the academization of popular music genres in Norway. During a 25 year period from 1979 to 2004, popular music programmes were established at all ...
  • Vanjas sang 

   Mortensen, Bente Mari; Nilsen, Venja Ruud (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Historien bak sangen "Vanjas sang" startet i 1991 og den utvikler seg fremdeles videre, selv om den kvinnen som er opphavet til historien døde i 2015. Historien handler om den kvinnen som ble utgangspunktet for det etter ...
  • Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt : om skulekonserttilbod for spesialskular 

   Roset, Randi-Merete (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2012, Master thesis, 2012-10-16)
   Denne teksten handlar om gjennomføring av skulekonsertar på spesialskular. Desse skulane har på lik linje rett til eit skulekonserttilbod frå Den kulturelle skulesekken (DKS) som andre skular. Eg freistar å finne ut av kva ...
  • Ve'dunderlæ : perspektiv på den munnlege kommentaren i hardingfelekonserten 

   Svidal, Gro Marie (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne;2010, Master thesis, 2011-03-30)
   I denne oppgåva vil eg setje lys på munnlege kommentarar i ein scenisk situasjon, nemleg hardingfelekonserten. Eg vil sjå på høve eg har som utøvar av hardingfeletradisjonen, til medvite å bruke munnlege kommentarar for å ...
  • Verden inn i musikkutdanningene. Utfordringer, ansvar og muligheter 

   Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (NMH-publikasjoner;2021:2, Book; Peer reviewed, 2021)
   Hva innebærer «aktiv dialog med omverdenen» i høyere musikkutdanning? Og hva skjer når «verden», gjennom slik dialog, slipper inn i musikkutdanningene? I denne antologien diskuteres det bredere formidlings- og samhandlin ...
  • Video som observasjons- og analyseverktøy: Å se med «mikroskop» 

   Galaasen, Signe Marie (NMH-publikasjoner;2010:2, Chapter; Peer reviewed, 2010)
   Denne teksten handler om bruk av video for å observere samspill i musikkterapi mellom nære voksne og barn med multifunksjonshemminger. I første del av artikkelen diskuteres video som redskap i analyse og observasjon, samt ...
  • Viktige stemmer : en intervjuundersøkelse om hvordan noen ungdommer ved en spesialskole opplever å delta i en skoleforestilling 

   Tumyr, Beate Gilje (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2012, Master thesis, 2013-06-04)
   Denne masteroppgaven handler om hvordan fem ungdommer opplevde å være med i en skoleforestilling. Dette er ved en spesialskole der det er tradisjon med årlige skoleforestillinger, der nesten alle elever, ansatte i klassene, ...