Now showing items 782-801 of 833

  • Vahad, tnen, tleti, arbaa! En studie om flerbruksarrangement i en flyktningleir. 

   Skrebergene, Simen (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2020, Master thesis, 2020)
   Sammendrag - Denne masteroppgaven utforsker undervisningskonseptet flerbruksarrangement og hvordan dette brukes musikkaktiviteter i en flyktningleir. Flerbruksarrangement har blitt brukt som arbeidsform og videreutviklet ...
  • Valdresspel in North America: Illuminating an emigrant Hardanger fiddle tradition 

   Ellestad, Laura (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne;2014, Master thesis, 2014-09-30)
   This paper will attempt to examine and interpret the music and activities of five of the foremost emigrant Hardanger fiddlers from the Valdres district in Norway: Arne Steinsrud (1799-­‐1878), Bendik i Nø’n (1827-­‐1882), ...
  • Valg av repertoar i sangundervisninga i videregående skole. Et bevisst eller bevisstløst valg .... 

   Moe, Tove Midtbø (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2019, Master thesis, 2019)
   Sammendrag. - Temaet for denne masteroppgava er valg av repertoar innenfor studieretning for Musikk, dans og drama, og det er videre tatt utgangspunkt i hovedinstrumentundervisninga i fagene Musikk, IKS1 og IKS2. Studiens ...
  • Value changes in Norwegian music education: From increased acceptance of rock to a reduced status for classical music? 

   Tønsberg, Knut (NMH-publikasjoner;2013:1, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   This article is based on a research project with the purpose of studying the academization of popular music genres in Norway. During a 25 year period from 1979 to 2004, popular music programmes were established at all ...
  • Vanjas sang 

   Mortensen, Bente Mari; Nilsen, Venja Ruud (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Historien bak sangen "Vanjas sang" startet i 1991 og den utvikler seg fremdeles videre, selv om den kvinnen som er opphavet til historien døde i 2015. Historien handler om den kvinnen som ble utgangspunktet for det etter ...
  • Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt : om skulekonserttilbod for spesialskular 

   Roset, Randi-Merete (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2012, Master thesis, 2012-10-16)
   Denne teksten handlar om gjennomføring av skulekonsertar på spesialskular. Desse skulane har på lik linje rett til eit skulekonserttilbod frå Den kulturelle skulesekken (DKS) som andre skular. Eg freistar å finne ut av kva ...
  • Ve'dunderlæ : perspektiv på den munnlege kommentaren i hardingfelekonserten 

   Svidal, Gro Marie (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne;2010, Master thesis, 2011-03-30)
   I denne oppgåva vil eg setje lys på munnlege kommentarar i ein scenisk situasjon, nemleg hardingfelekonserten. Eg vil sjå på høve eg har som utøvar av hardingfeletradisjonen, til medvite å bruke munnlege kommentarar for å ...
  • Verden inn i musikkutdanningene. Utfordringer, ansvar og muligheter 

   Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (NMH-publikasjoner;2021:2, Book; Peer reviewed, 2021)
   Hva innebærer «aktiv dialog med omverdenen» i høyere musikkutdanning? Og hva skjer når «verden», gjennom slik dialog, slipper inn i musikkutdanningene? I denne antologien diskuteres det bredere formidlings- og samhandlin ...
  • Video som observasjons- og analyseverktøy: Å se med «mikroskop» 

   Galaasen, Signe Marie (NMH-publikasjoner;2010:2, Chapter; Peer reviewed, 2010)
   Denne teksten handler om bruk av video for å observere samspill i musikkterapi mellom nære voksne og barn med multifunksjonshemminger. I første del av artikkelen diskuteres video som redskap i analyse og observasjon, samt ...
  • Viktige stemmer : en intervjuundersøkelse om hvordan noen ungdommer ved en spesialskole opplever å delta i en skoleforestilling 

   Tumyr, Beate Gilje (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2012, Master thesis, 2013-06-04)
   Denne masteroppgaven handler om hvordan fem ungdommer opplevde å være med i en skoleforestilling. Dette er ved en spesialskole der det er tradisjon med årlige skoleforestillinger, der nesten alle elever, ansatte i klassene, ...
  • De viktige øyeblikkene - i møte mellom musikkterapeut og barn med multifunksjonshemming 

   Kalleberg, Mette (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2020, Master thesis, 2020)
   Sammendrag - I denne masteroppgaven utforsker jeg hva viktige øyeblikk kan innebære for barn med multifunksjonshemming i musikkterapi. Studien har et kvalitativt design, der semistrukturerte intervju er min hoved-metode. ...
  • Vinger mot frihet 

   Larsen, Marit Elfström (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Henrik kom til vår skole da han var tolv år. Han hadde autismediagnose og atferdsvansker. Ved skolestart viste han alvorlig sinne mot seg selv og andre. Som syvåring ble han testet, og man registrerte at Henrik hadde trekk ...
  • Vitalitetsformer i musikk og kommunikasjon 

   Johns, Unni Tanum (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;5, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   The notion “forms of vitality” derives from Daniel Stern’s work. It was introduced early in his work as a way of describing intersubjective processes involved in the sharing of feelings, intentions, and attention. This ...
  • Vocal and tangible interaction in RHYME 

   Andersson, Anders-Petter; Cappelen, Birgitta (Series from the Centre for Music and Health;8, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   In this article we explore the voice in tangible interaction design and its possibility to strengthen health by reducing isolation and passivity. Our approach is to use knowledge about the voice from music therapy and ...
  • Vurdering av jazzsang i høyere utdanning. En kvalitativ studie av sensorers vurdering av jazzsangeksamener ved Norges Musikkhøgskole 

   Kalleberg, Hanne (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2018, Master thesis, 2018)
   Sammendrag - Denne oppgaven handler om hvordan vurdering av jazzsangeksamener ved Norges musikkhøgskole foregår. Tre sensorer har latt seg intervjue, og delt sine tanker om hvordan de vurderer eksamenskonsertene, herunder ...
  • Vurdering av musikkutøvelse i videregående skole. En kvalitativ undersøkelse av lærere og elevers erfaringer med vurderingspraksis i IKS2 

   Marnburg, Marianne Lie (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2020, Master thesis, 2020)
   Sammendrag - Denne masteroppgaven tar for seg lærere og elevers erfaringer med vurdering av musikkutøvelse i videregående opplæring. For å svare på min problemstilling Hvilke erfaringer har lærere og elever med ...
  • Vurdering for læring i kulturskolens rammeplan 

   Vinge, John; Westby, Inger Anne (NMH-publikasjoner;2021:2, Chapter; Peer reviewed, 2021)
   The Schools of Music and Performing Arts (SMPA) are an important future working arena for music students, and these schools, therefore, also constitute a significant part of higher music education’s “surrounding world”. ...
  • Vurdering i hovedinstrument : hvordan begrunner lærere karakterer de setter for hovedinstrumentfremføringer? 

   Rui, Espen (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2010, Master thesis, 2011-03-16)
   I grunn- og videregående skole i Norge brukes karakterer som uttrykk for vurdering. Det har vært satt utallige karakterer i musikkfag – også i fag som hovedinstrument og biinstrument ved musikklinjene i videregående skole. ...
  • Vurdering i kulturskolens instrumentalundervisning 

   Tveiten, Ida (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk ; 2015, Master thesis, 2016-02-15)
   Abstract Culture schools in Norway have traditionally provided a musical education free from externally determined curriculum and grade-based assessment, something which sets it apart from other public educational ...
  • Vurdering i musikkfag. En deskriptiv, analytisk studie av musikklæreres vurderingspraksis i ungdomsskolen 

   Vinge, John (NMH-publikasjoner;2014:1, Doctoral thesis, 2014)
   Abstract - English: In Norway, as in the rest of the Scandinavian countries, we have experienced an increased emphasis on student assessment in all levels of schooling since the beginning of the 21th century. International ...