Now showing items 556-575 of 820

  • Nasjonal traumebearbeiding i sanglyrikk for barn og unge etter 22/7 

   Ommundsen, Åse Marie (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   22. juli 2011 ble Norge utsatt for to terrorangrep som drepte 77 og skadet flere hundre mennesker, de fleste av dem barn og unge. Dette er det verste angrepet som har rammet Norge siden andre verdenskrig, og det fikk en ...
  • «Nå må vi prioritere». Kontaktformidling og henvisning til musikkterapi innen psykisk helse og rus, en mixed methods studie 

   Andersen, Gaute Kjølner (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2023, Master thesis, 2023)
   Sammendrag - Det er lovfestet rett til lik tilgang til nødvendige helsetjenester fra det norske offentlige helsevesen. I helse- og omsorgstjenesten skjer prioritering av helsehjelp på organisatorisk- og individuelt nivå. ...
  • «Når det skjer, så skjer det». En kvalitativ intervjuundersøkelse om tre musikkterapeuters arbeidshverdag i lavterskeltilbud innen rus og psykisk helsevern 

   Tombre, Øivind Olsen (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2023, Master thesis, 2023)
   Sammendrag - Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse som søker å utforske hvordan musikkterapeuter som jobber i lavterskeltilbud innen rus og psykisk helsevern. For å undersøke dette temaet har det blitt ...
  • Når livhistorier blir musikalske narrativ. Ein intervjustudie om låtskriving i musikkterapi i rammene av psykisk helsearbeid 

   Løvås, Marie (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2021, Master thesis, 2021)
   SAMANDRAG - Denne masteroppgåva tek føre seg låtskriving i musikkterapi i rammene av psykisk helsearbeid. Studien har ei kvalitativ, hermeneutisk tilnærming. Tematisk analyse av datamaterialet blei nytta for å svare på ...
  • Når musikk skaper nye bevegelsesmuligheter for traumatiserte barn 

   Johns, Unni Tanum (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Denne teksten handler om hvordan musikk kan skape nye bevegelsesmuligheter i kroppslige og mentale fastlåste reaksjonsmønstre hos barn og unge etter traumatiske hendelser. Den knytter an til Even Ruuds begrep handlemuligheter ...
  • Negotiating musicianship. The constitution of student subjectivities in and through discursive practices of musicianship in “Musikklinja”. 

   Ellefsen, Live Weider (NMH-publikasjoner;2014:10, Doctoral thesis, 2014)
   The study has been conducted as an in-depth investigation of a Norwegian “Musikklinje”; a three-year upper secondary educational programme in music. Combining an ethnographic design of participant observation and interviews ...
  • Neoklassisisme og modernisme i norsk etterkrigsmusikk _ en fordypning i verk av Edvard Fliflet Bræin og Egil Hovland 

   Marvik, Astrid Giæver (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori;2012, Master thesis, 2012-12-13)
   Denne masteroppgaven tar sikte på å belyse norsk klassisk musikk. I Norge var 1950–60-årene viktige år for utviklingen i norsk musikkliv, selv om mye av den musikken som da ble skapt, er glemt og i liten grad blir fremført ...
  • ”Nerven” i musikkterapeutisk improvisasjon : en utforskende teoretisk studie 

   Webb, Hanne Cecilie (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2011, Master thesis, 2011-10-12)
   Denne studien ble til på bakgrunn av at jeg ble oppmerksom på et fenomen som i særlig grad berørte meg i musikkterapeutisk praksis. Jeg valgte å kalle fenomenet ”nerven” i musikkterapeutisk improvisasjon, og denne studien ...
  • "Nesten litt sånn uåpnet skattekiste." Brukeres opplevelse av musikkterapi som oppsøkende behandling innen kommunalt psykisk helsearbeid 

   Næsheim, Sissel (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2020, Master thesis, 2020)
   Sammendrag - Denne masteroppgaven utforsker hvordan brukere som bor i bofellesskap innen psykisk helse, opplever musikkterapi som oppsøkende tilbud. Brukerne er sju voksne mennesker i alderen 35- 65 år med ulike psykiske ...
  • Nevrobiologisk grunnlag for musikkterapi 

   Borchgrevink, Hans (Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Mange som er kandidater for musikkterapi har redusert funksjonsevne på grunn av en eller annen form for hjernefunksjonssvikt. Kunnskap om hjernen er derfor nødvendig for å vurdere personens funksjonsprofil (funksjonsevne ...
  • A new circle of modes. Revisiting the concept of diatonicism 

   Bacelar, Rodrigo Goncalves (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2020, Master thesis, 2020)
   Introduction - It is no accident that, amid the multitude of scales that can be extracted from the 12- tone equal temperament (2048, according to Keith;1 1490, according to Zeitler),2 one in particular has dictated the ...
  • NMH student music teachers in Lebanon. Professional placement for bachelor students on the music education programme at the NMH 

   Storsve, Vegar R.; Brøske, Brit Ågot (NMH-publikasjoner;2020:4, Chapter, 2020)
   Ever since 2005 bachelor students on the music education programme at the Norwegian Academy of Music (NMH) have been travelling to Lebanon to take part in a professional placement program. The placement in Lebanon is made ...
  • Nordic choral conductor education: Overview and research agenda 

   Jansson, Dag; Bygdéus, Pia; Balsnes, Anne Haugland (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 19, Chapter; Peer reviewed, 2019)
   ABSTRACT. - The choral movement holds a prominent position in the Nordic countries, and choral singing is one of the top social activities in terms of the number of people involved. While all these choirs need conductors ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 11 

   Nielsen, Frede V. (red.); Holgersen, Sven-Erik (red.); Nielsen, Siw Graabræk (red.) (NMH-publikasjoner;2009:8, Book; Peer reviewed, 2009)
   It is a great pleasure for the Nordic Network for Research in Music Education to be able to publish important research articles in its peer-reviewed Yearbook year after year. This is Volume 11 in the series. It contains ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 11 

   Nielsen, Frede V. (red.); Holgersen, Sven-Erik (red.); Nielsen, Siw Graabræk (red.) (NMH-publikasjoner;2009:8, Book; Peer reviewed, 2009)
   It is a great pleasure for the Nordic Network for Research in Music Education to be able to publish important research articles in its peer-reviewed Yearbook year after year. This is Volume 11 in the series. It contains ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 12 

   Holgersen, Sven-Erik (red.); Nielsen, Siw Graabræk (red.) (NMH-publikasjoner;2011:2, Book; Peer reviewed, 2011)
   The present Volume 12 of the Nordic Research in Music Education Yearbook includes 11 articles and a research note reflecting the broad variety of interests in current research of music education in the Nordic countries. ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 12 

   Holgersen, Sven-Erik (red.); Nielsen, Siw Graabræk (red.) (NMH-publikasjoner;2011:2, Book; Peer reviewed, 2011)
   The present Volume 12 of the Nordic Research in Music Education Yearbook includes 11 articles and a research note reflecting the broad variety of interests in current research of music education in the Nordic countries. ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 13 

   Holgersen, Sven-Erik (red.); Nielsen, Siw Graabræk (red.) (NMH-publikasjoner;2012:2, Book; Peer reviewed, 2012)
   Volume 13 of Nordic Research in Music Education Yearbook includes eleven articles and four research notes. The themes of the articles include philosophical and historical perspectives on music education, epistemological ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 13 

   Holgersen, Sven-Erik (red.); Nielsen, Siw Graabræk (red.) (NMH-publikasjoner;2012:2, Book; Peer reviewed, 2012)
   Volume 13 of Nordic Research in Music Education Yearbook includes eleven articles and four research notes. The themes of the articles include philosophical and historical perspectives on music education, epistemological ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 14 

   Holgersen, Sven-Erik; Georgii-Hemming, Eva; Nielsen, Siw Graabræk; Väkevä, Lauri (NMH-publikasjoner;2013:1, Book; Peer reviewed, 2013)
   The present volume 14 of Nordic Research in Music education Yearbook includes thirteen articles. The articles introduce a wide variety of themes and approaches that reflects the extensive scope of the present interests of ...