Now showing items 554-573 of 785

  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 18 

   Varkøy, Øivind; Georgii-Hemming, Eva; Kallio, Alexis; Pio, Frederik (NMH-publikasjoner;2017:8, Book, 2018)
   Nordic Research in Music Education Yearbook has been published since 1997 by the Norwegian Academy of Music. This Volume 18 includes seventeen articles. The themes of the contributions represent a wide variety of interests ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 19 

   Pio, Frederik; Kallio, Alexis; Varkøy, Øivind; Zandén, Olle (NMH-publikasjoner;2018:6, Book; Peer reviewed, 2019)
   Nordic Research in Music Education Yearbook has been published since 1997 by the Norwegian Academy of Music. This volume (19) includes nine articles. In the opening article Bengt Olsson and Einar Nielsen are discussing ...
  • Norse Modes : On Geirr Tveitt’s Theory of Tonality 

   Utne-Reitan, Bjørnar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Abstract: - In his treatise Tonalitätstheorie des parallelen Leittonsystems (1937), Norwegian composer Geirr Tveitt attempts to construct a theory of tonality based on Norwegian folk music as an alternative to the ...
  • Norsk musikkterapi på 1980- og 90-tallet : en banebrytende periode 

   Almås, Bente (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Dagens mangfold av arenaer for musikkterapeuter i Norge er nok et resultat av at fagmiljøet har hatt en kontinuerlig diskusjon om musikkterapeutens rolle i samfunnet siden begynnelsen av 80-tallet. Virksomheten jeg har ...
  • “Now you see it, now you don’t”. On the challenge of inclusion in the perspective of children’s everyday musical play 

   Vestad, Ingeborg Lunde (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 15, Chapter; Peer reviewed, 2015)
   ABSTRACT. - This article discusses children’s musical play and inclusion in everyday life settings. The Norwegian Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens (2011) states that staff must “ensure that children ...
  • Nye handlemuligheter med musikkterapi for personer med demens 

   Kvamme, Tone Sæther (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   I denne teksten blir Ruuds musikkterapidefinisjon knyttet til målgruppen personer med demens. Omsorgsfilosofien Personsentrert omsorg presenteres, og musikkterapi samt Ruuds forskning/teori om musikk og identitet knyttes ...
  • «Nye handlemuligheter» gjennom handling? 

   Stensæth, Karette (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Musikkterapi er tradisjonelt ein aktiv møteplass for musikalske handlingar mellom klient og terapeut. Handling, det å gjere musikk, står i sentrum. Det er da kanskje påfallande at Even Ruuds tidlege definisjon «musikkterapi ...
  • Nye muligheter. En eksplorativ studie av deltakeres opplevelse i musikkterapigruppe innen rusbehandling 

   Kristiansen, Daniel Løset (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2013, Master thesis, 2014-09-01)
   This study explores music therapy in addiction treatment. The research was done in relation to a master’s project that established a music therapy program at a residential rehabilitation center, which relates to the concept ...
  • OASE. Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken : rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning 

   Kalsnes, Signe (NMH-publikasjoner;2012:6, Research report, 2012)
   OASE er et kulturskole- utviklingsprosjekt som omfatter samarbeid mellom kulturskolene og grunnskoler i en rekke kommuner og studenter i musikklærerutdanning. Oase er også betegnelsen på det kunstneriske møtet – verkstedene, ...
  • "Og så skal det være god musikk". En diskursanalyse om skolekorpsdirigenter og noteforlag sine oppfattelser av "et godt skolekorpsrepertoar" 

   Aarsland, Anna Kirstine (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2020, Master thesis, 2020)
   Sammendrag - Denne oppgaven har fokus på repertoaret i norske skolekorps. Bak en konsert står det ofte en dirigent som har valgt ut musikken som spilles, men hvilke valg tar en dirigent når det jobbes med repertoar? Hvem ...
  • Om musikaliska generaliseringar 

   Kaladjev, Stojan (NMH-publikasjoner;2009, nr 8, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   The term “Musical generalizations” refers to generalizations of artefacts – signs and tools – in a music context. Issues about these generalizations are defined by means of cultural historical activity theory. Musical ...
  • Om tilfeldigheter og valg 

   Bakken, Sissel Johanna (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
   I tilbakeblikk, som pensjonert musikkterapeut, slår det meg hvor stor betydning tilfeldighetene har hatt i livet mitt. Å ta valg. Legge planer. Være målrettet. Den frie vilje, evnen til å skjelne mellom godt og vondt. Ta ...
  • On Heidegger’s relevance for a phenomenologically oriented music Didaktik: The unheard 

   Pio, Frederik (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 16, Chapter; Peer reviewed, 2015-12)
   ABSTRACT This article investigates Heidegger’s relevance for a phenomenologically oriented music Didaktik. To do this, it considers Heidegger’s ontological approach in terms of its partial difference from the Husserlian ...
  • On pluralism, inclusion, and musical citizenship 

   Allsup, Randall Everett (NMH-publikasjoner;2011:2, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   In an age of international wealth insecurity, countries around the world are putting increasing pressure on public schools to prepare young people to compete in the new global marketplace. Using quantifiable measures as ...
  • Oppfattet kvalitet i skolekorps i Telemark 

   Popadic, Cedomir (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2013, Master thesis, 2014-10-08)
   Abstract. - In the April 2013 a questionnaire was conducted among school band musicians in Telemark county (Norway). The main goal of the stydy was to evaluate how the perceived quality in school band drive musicians’ ...
  • Opplevelsen av flyt sett i et helseperspektiv. En kvalitativ intervjuundersøkelse med deltagere på Taketina-rytmekurs 

   Hallanger, Heidi Maria (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2013, Master thesis, 2013-08-29)
   This thesis focus attention to the phenomenon of flow, examining wether the experience of flow may have health benefits for participants at a Taketina rhythm course. Theoretical aspects emphasized are related to ...
  • Opplæring i barnekor med kirken som læringsarena. Trosopplæring i et dannelsesperspektiv 

   Stuksrud, Yngvild Wattum (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Kirkemusikk;2019, Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven omhandler hvordan barnekorarbeidet i Den norske kirke kan være et bidrag i kulturell dannelse og også et bidrag i kirkens satsning på trosopplæring. Det mangler studier som ser på dannelses- og trosopplæri ...
  • Oppskrift på fem høns 

   Abildgaard, Olav Andreas (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2022, Master thesis, 2022)
   Målet med prosjektet har vært å skape og ta i bruk en metode for komponering av musikk, hvor musikken har en tydelig musikalsk identitet. Metoden er basert på mine egne erfaringer som komponist og er i utgangspunktet tenkt ...
  • Opptak som verkty i songundervisning 

   Dahlberg, Sara Pernille (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2012, Master thesis, 2015-08-24)
   Abstract Music technology is an important part of everyday life for most people, and offers a wide variety of possibilities for the teacher. Systematic use of recording equipment represents an interesting starting point ...
  • Organisering av norsk musikkterapi i pediatri. En kvalitativ intervjuundersøkelse 

   Ærø, Stine Camilla Blichfeldt (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2016, Master thesis, 2016-09-26)
   Sammendrag. - Denne oppgaven er en kvalitativ undersøkelse som beskriver og undersøker forholdene for norsk musikkterapi i pediatri i et organisasjonsperspektiv. Gjennom intervjuer med musikkterapeuter og ledere ved fem ...